Styczeń 16 2018 08:21:38
Witamy

Witamy na oficjalnej stronie seminarium „Młodzi w Akcji”. Inicjatywa ta skierowana jest do młodych ludzi i osób z nimi współpracujących. Jej celem jest aktywizacja młodzieży do czynnego udziału w decydowaniu o sprawach dla niej ważnych i wspólne z lokalnymi władzami rozwiązywanie szczególnie ważnych dla niej problemów.

Podczas seminarium pomorska młodzież wymieniła się doświadczeniami zdobytymi podczas kilkunastu spotkań lokalnych z przedstawicielami władz samorządowych. Odbył się cykl warsztatów podnoszących umiejętności i aktywność obywatelską młodzieży. W dniu 2 lipca odbyła się podsumowująca debata w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Gdańska, podczas której przedstawione były wyniki seminarium i wybrane rekomendacje pomorskie na spotkanie krajowe.

Nasze pomorskie przedsięwzięcie jest pierwszym tego typu w Polsce. Projekt jest współfinansowany z Programu UE „Młodzież w Działaniu”, którego jednym z podstawowych celów jest wsparcie czynnego uczestnictwa młodzieży w tworzeniu polityki młodzieżowej.

Debata
Copyright © 2008 pro2web.pl